Wat doet Reatus?


Je bent slachtoffer geworden van een ongeval en je vraagt jezelf af wat er allemaal bij komt kijken. Wij helpen je graag in deze onzekere tijd.


Verkeersongeval


Ben je slachtoffer geworden van een verkeersongeval en heb je letselschade opgelopen, dan wil je je waarschijnlijk niet bezig houden met discussie met de tegenpartij of diens verzekeraar over de schuldvraag of de medische causaliteit (oorzaak en de gevolgen).

Reatus is gespecialiseerd in letselschade door een verkeersongeval. Wanneer je na een aanrijding een schadevergoeding wilt claimen, dan staan wij je graag bij!

Kop-staartbotsingen

De meest voorkomende auto-ongelukken betreffen een kop-staartboting. In deze situatie is er sprake van een botsing met twee auto’s, waarbij het ene voertuig achterop het andere voertuig is gereden. Bij dit type auto-ongeluk kan ook sprake zijn van letselschade bij de inzittenden:

• Letsel aan hoofd, bij nek, aan één of beide schouders en/of aan de rug

Dit zijn enkele fysieke letselschades. Niet uitgesloten is dat het slachtoffer ook psychologische schade oploopt:

• Hoofdpijn, geheugenverlies, vermoeidheid, slapeloosheid en/of concentratiestoornis.


Arbeidsongevallen


Tijdens je werk kun je het risico lopen op letsel.

De werkgever is in het kader van goed werkgeverschap en zorgvuldigheid verplicht om er voor te zorgen dat het arbeid in een veilige omgeving plaatsvindt. Wordt dit niet nageleefd c.q. nagelaten en treedt het risico in, waardoor de werknemer letsel oploopt, dan is de werkgever verwijtbaar en dient hij de werknemer schadeloos te stellen.

De definitie van een arbeidsongeval is:

“Een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad. (Art. 1 lid 3 sub i Arbeidsomstandighedenwet)”

Het ongeval vindt plotseling plaats door een externe kracht. Verder moet er sprake zijn van letsel dat is opgelopen tijdens het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst. Arbeidsongevallen kunnen grote gevolgen hebben voor de werknemer. Lichamelijk letsel en psychische schade kunnen zorgen voor langdurige klachten en beperkingen in iemands werk en zijn of haar sociale leven.Dienstongeval


Een dienstongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens diensttijd waarbij je letsel hebt opgelopen. Als een dergelijk ongeval heeft plaatsgevonden, dan vul je het ongevallenregistratieformulier in zodat het bevoegd gezag kan beoordelen of sprake is van een dienstongeval. Dit wordt ook wel een erkenning dienstongeval genoemd.

De werkgever is aansprakelijk voor de letselschade indien de zorgplicht is geschonden. Net als bij een arbeidsongeval dient ook de overheidswerkgever voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat ambtenaren letselschade oplopen tijdens hun diensttijd.

Heb je een dienstongeval gehad, dan geven wij je de volgende tips:

1. Heb je fysiek letsel opgelopen en leidt dit tot een ziekenhuisbezoek, schakel direct de Arbeidsinspectie in. De Arbeidsinspectie onderzoekt de plaats van het ongeval en brengt een rapport uit over de veiligheid van het plaats ongeval. Overigens is het aan de werkgever om dit te doen, maar het kan voorkomen dat de werkgever de Arbeidsinspectie niet heeft ingeschakeld.

2. Het ongevallenregistratieformulier dien je zo nauwkeurig en volledig mogelijk in te vullen.

3. Breng een bezoek aan je huisarts of de SEH van het ziekenhuis.

4. Neem contact op met Reatus Ongevalsjuristen.


Medische missers


Een heel simpel voorbeeld om uit te leggen wat een medische misser is bijvoorbeeld operatiemateriaal dat in het lichaam van de patiënt is achtergelaten. Fouten maken is menselijk en artsen zijn ook mensen. Neemt niet weg dat juist van een arts verwacht mag worden dat hij of zij zorgvuldig handelt zoals van een arts wordt verwacht.

Bij een medische fout hoeft het niet altijd te gaan om een handeling, maar ook om iets na te laten. Dit zijn enkele voorbeelden van medische fouten:

♣ Foutieve diagnose: een foutieve diagnose stellen kan enorme gevolgen hebben voor de patiënt.

♣ Onvoldoende of foutieve voorlichting: wanneer een arts je onvoldoende informeert over het belang, de mogelijke risico’s of alternatieven van de behandeling en je met deze informatie achteraf de behandeling waarschijnlijk niet was ondergaan.

♣ Fout in de uitvoering van de ingreep: tijdens de behandeling (operatie) heeft de arts een foutieve handeling uitgevoerd met (blijvende) gevolgen voor het patiënt.

♣ Fout tijdens de nazorg: wanneer tijdens de nazorg verkeerde medicatie of juist niet de benodigde medicatie wordt toegediend.

Hoe vindt het letselschadetraject plaats?

 
In een intakegesprek bespreken we de situatie rondom je ongeval. Tijdens de intake komen de volgende punten aan bod:

♣ De ongevalstoedracht; hoe heeft het ongeval plaatsgevonden

♣ Wat zijn uw klachten en welk letsel heb je er aan overgehouden

♣ Welke medische behandelingen heb je gehad of welke behandelingen ontvang je

♣ Wat is de thuissituatie en/of werksituatie

♣ Wat zijn de kosten die je na het ongeval maakt en zult maken


Helpdesk Facebook Messenger
× Hoe kan ik je helpen?